A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ABC szerint > Magyarország - wyw.hu

Tartalom:

magyarorszag.wyw.hu

A Bükk-hegység
A Bükk-hegység
http://www.mlbe.hu/evkonyv/bukkfejl.htm

A Bükk-hegység - jóllehet legmagasabb csúcsa nem éri el az 1000 métert - Magyarország legnagyobb átlagmagasságú hegysége. Nagy részét tengeri üledékes eredetű kőzetek építik fel (mészkő, agyagpala, homokkő). Ezek a legidősebb kőzetei a paleozoikum végén, a karbon és a perm folyamán ülepedtek sekélytengeri környezetben, melyek a hegység ÉNy-i peremén találhatók meg (szilvásváradi agyagpala, szentléleki homokkő, nagyvisnyói mészkő).

www.mlbe.hu
A Dohány utcai zsinagóga
A Dohány utcai zsinagóga
http://www.zsido.hu/synagogue/dohany.htm

A templom nemcsak Budapest egyik nagyszerű látványossága, de mindig is a nagy hagyománnyal rendelkező magyar zsidóság jelképe volt. Mintha a mesés Kelet egy darabja tárulna szemünk elé a közép-európai főváros szívében. Manapság, amikor a közel nyolcvanezer lelket számláló budapesti zsidó közösség hagyományos istentiszteletein felül hangversenyeket is rendeznek ősi falai között, a művészet iránti tisztelet egészíti ki a vallásos hódolatot.

www.zsido.hu
A Dunántúli-középhegység
A Dunántúli-középhegység
http://www.bebte.hu/geologiai_turak/dunazug.htm

A Dunántúli-középhegység fontos éghajlatválasztó az óceánibb Kisalföld és a kontinentálisabb Alföld között. A környezete fölé magasodó középhegység szomszédságánál hűvösebb (évi középhőmérséklet 8-10 °C) és csapadékosabb (6-800 mm/év). A hegyvidék sok területén (a Bakony, a Vértes, a Gerecse jelentős részén) azonban a bővebb csapadék ellenére sem találunk sűrű vízhálózatot. Ennek oka a kőzettani felépítésben rejlik: a karsztos területeken felszín alatti vízhálózat alakult ki. A karsztvíz így rendkívül fontos szerepet játszik a terület vízellátásában. A karsztforrások mellé települtek sokfelé a falvak (pl. a Bakony nevünkben is "kutas" falvai: Iharkút, Lókút, Úrkút).

www.bebte.hu
A Felső-Tisza-vidék
A Felső-Tisza-vidék
http://ujember.katolikus.hu/Archivum/000528/0801.html

A Felső-Tisza-vidék és Kárpátalja középkori műemlékei.

ujember.katolikus.hu
A Fertő part
A Fertő part
http://www.fertopart.hu/a_fertopart/4-a_fertopart_elovilaga.html

A Fertő tó sztyepptó, azaz síkvidéki, szikes, sós állóvíz. A környékén két tájegység találkozik. Maga a tó földtanilag a Kisalföldhöz tartozik. A tótól keletre húzódó táj kisebb szikes és sós tavaival, homokos síkságaival az Alföldre hasonlít. Nyáron viszont hűvösebb és csapadékosabb, mint az Alföld. A nyugati partot szegélyező dombsor nem a Soproni-hegység nyúlványa, önálló dombvonulatként tartjuk számon, mint Fertőmelléki-dombsor.

www.fertopart.hu
A finnugor elmélet tarthatatlansága
A finnugor elmélet tarthatatlansága
http://www.kitalaltkozepkor.hu/maracz_finnugor.html

A finnugor elmélet bebizonyítása csak szavak alapján történt kísérlet. A nyelvészeti kutatások azonban csak e században, a második világháború után bontakoztak ki igazából. Mikor finnugor nyelvrokonságról beszélünk, akkor főleg lexikai párhuzamokról van szó.

www.kitalaltkozepkor.hu
A hazai éghajlatkutatás múltja
A hazai éghajlatkutatás múltja
http://mek.niif.hu/02100/02185/html/102.html

Hazánk éghajlatának leírásához, számszerű jellemzéséhez hosszú sorozatú és sok elemre kiterjedő meteorológiai adatbázis szükséges. A kezdetben hőmérséklet- és csapadékmérésekre alapozott időjárás-megfigyelések Magyarországon a 18. században indultak meg elsőként Sopronban, Eperjesen és Késmárkon. A rendszeres műszeres mérések 1781-ben kezdődtek, amikor a Mannheimben működő Societa Meteorologica Palatina által létesített európai megfigyelőhálózat egyik állomásaként Buda is bekapcsolódott az első nemzetközi, s a korábbinál már komplexebb meteorológiai adatgyűjtésbe.

mek.niif.hu
A Hevesi-síkság
A Hevesi-síkság
http://www.vendegvaro.hu/A-Hevesi-siksag

A tájegység jelentős része a Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzethez tartozik. Idegenforgalmi szempontból leglátogatottabb területe a déli határán húzódó Tisza és a Tisza-tó vidéke. Nagyobb települések: Füzesabony, Heves, Poroszló és Kisköre.

www.vendegvaro.hu
A Hévízi-tó
A Hévízi-tó
http://www.heviz.xutazas.hu/tourinfo_heviz_tudastar.html#anchor_3

www.heviz.xutazas.hu - Információk a a Hévízi-tó, keletkezéséről, gyógykezelésekről

www.heviz.xutazas.hu
A karácsonyi asztal
A karácsonyi asztal
http://www.propeller.hu/kultura/289160-a-karacsonyi-asztal-magyar-nepszokaso ...

A karácsonyi asztal – magyar népszokások, hiedelmek. ...

www.propeller.hu
A kenyér
A kenyér
http://www.kenyer.info

Minden amit a kenyerekről tudni kell. Házi kenyér, kenyér receptek, kenyér sütés, stb.

www.kenyer.info
A kitalált magyar középkor
A kitalált magyar középkor
http://www.kitalaltkozepkor.hu/weissgerber_akitalaltmagyarkozepkor.html

A hagyományos történetírás szerint a Kárpát-medencét az V. század első felében a hunok, 454-ben történt kivonulásuk után germán törzsek (osztrogótok, gepidák, langobardok) és végül 568-tól az avarok uralták. Az avar birodalom valószínűleg 822-ig állt fenn. Végül egy vitatott időtartamú interregnum után 896-tól az országot a magyarok vették birtokba.

www.kitalaltkozepkor.hu
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
http://www.ktm.hu/

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium internetes portálja.

www.ktm.hu
A Mag népe
A Mag népe
http://www.kincseslada.hu/magyarsag/news.php

"A magyar a Tudást, mint Szakrális Égi Tant vivők közösségének a neve. A magyarság nem faji kérdés: lélekminőség és jellem."

www.kincseslada.hu
A magyar királyok
A magyar királyok
http://mek.niif.hu/00000/00056/html/240.htm

A magyar királyok. Árpád-házi királyok. Vegyesházi uralkodók ...

mek.niif.hu
A Magyar Köztársaság Ügyészsége
A Magyar Köztársaság Ügyészsége
http://www.mklu.hu/

A Magyar Köztársaság Ügyészségének hivatalos honlapja. Közérdekű információk, társadalmi szervezetek ...

www.mklu.hu
A magyar nyelv nagyszótára
A magyar nyelv nagyszótára
http://www.nytud.hu/publ/nszt/index.html

ppen 175 éve döntött a Magyar Tudós Társaság a Nagy magyar szókönyv elkészítéséről. Több jelentős kezdeményezés után, amelyek azonban nem mutattak fel nagyszótári méretű és mélységű eredményeket, 1985‑ben új alapokon indult meg a modern nagyszótár adatgyűjtése: elektronikusan rögzített és adatbázisként használható szövegtest, azaz korpusz összeállítása kezdődött meg. így lehetett a hátrányból előnyt kovácsolni és teljesen korszerű szótárt szerkeszteni, és ekképpen lett A magyar nyelv nagyszótárának első két kötete egy majdan 18 részből álló és 110 ezer címszó részletes jellemzését tartalmazó, a nagy európai szótársorozatok közé illő mű.

www.nytud.hu
A magyarországi természetvédelem története
A magyarországi természetvédelem története
http://www.happybiketeam.hu/olvasnivalo.php?action=termeszetvedelem

A hazai természetvédelem története legjobban a vonatkozó jogi szabályozás, a gazdálkodási előírások történetén át követhető nyomon, amelyekre később a szervezeti rendszer épült.

www.happybiketeam.hu
a mohácsi vész emlékezete
a mohácsi vész emlékezete
http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/a_mohacsi_vesz_emlekezete__1526

Miután 1521-ben török kézre került Nándorfehérvár, megnyílt az út Magyarország belsejébe. 1526 tavaszán indult el újra seregei élén I. Szulejmán az ország felé. Már a törökök átkeltek a Száván (július 2.), amikor a királyi haditanács kinevezte Tomori Pált, a köznemesi származású, ferences szerzetest és Szapolyai Györgyöt a magyar sereg két fővezérévé. Tomori a Drávánál akarta feltartóztatni a törököket, a haditanács viszont a mohácsi síkot választotta a csata színhelyéül.

jelesnapok.oszk.hu
A Móri árok
A Móri árok
http://www.morpont.hu/pillanat/mult.htm

A Móri árok mentén a Vértes délnyugati és a Bakony keleti peremén kialakult települések a fejlődés során sok változáson mentek keresz-tül. Az első emberi települések e tájon i.e. hatezer évvel keletkeztek, amikor kialakultak a földművelés és az állattenyésztés korai formái.

www.morpont.hu
A művészet története
A művészet története
http://www.sze.hu/muvtori/belso/forum/flashindex4.html

A művészet a természet megszentelése, a természeté, mely mindazoké, akik örülnek az életnek. A hinduk, asszírok, egyiptomiak, görögök - ékesen szólva - nagy művészete, a középkor és a reneszánsz művei, valamint a modernitás művészetének jelentős alkotásai... nos mik ezek, ha nem a természetes tárgyakról alkotott közönséges benyomások szent, zárt és impozáns ikonokba öltöztetve.

www.sze.hu
a népmesék honlapján
a népmesék honlapján
http://www.nepmese.hu/

A tanítás egy egész életre szól – Benedek Elek születésnapján, ünnepeljük a magyar népmesét. Benedek Elek születésnapján, szeptember harmincadikán és az ...

www.nepmese.hu
A nyelv eredete
A nyelv eredete
http://www.okotaj.hu/szamok/33-34/ot33-04.htm

Írástörténészként az írásbeliség történetét (írásjel-készleteket és írásmódokat) kutatván fedeztem fel, hogy egykoron rövid szavak tartoztak a jelekhez. Olyannyira összetartoztak, mint nap és nyár, észak és dél. Természetes tehát, hogy e titokzatos ős-szavak nyomába eredtem. Ám a kikerekedő tájképen igen csak elámultam: nemcsak az ősi jelekhez jutottam közelebb, hanem kiderült az is, hogy az ősi írásjelekhez kitalálásukkor tapasztott szavak az emberiség legmeghatározóbb, legelterjedtebb alapszavai *

www.okotaj.hu
A Pick szegedi téliszalámi
A Pick szegedi téliszalámi
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/ugyanugy_keszitik_a_pick_szalamit_mint_ ...

Szeged - A Pick szegedi téliszalámi az első magyar védett eredetű élelmiszer-ipari termék lett az Európai Bizottság 2007 karácsonya előtt meghozott döntése alapján.

www.delmagyar.hu
A Rákóczi-szabadságharc előzményei
A Rákóczi-szabadságharc előzményei
http://hu.shvoong.com/humanities/h_history/1615783-rákóczi-szabadságharc-elő ...

A Rákóczi- szabadságharc előzményei és menete A Habsburg intézkedéseket széleskörű elégedetlenségi hullám követte.

hu.shvoong.com
A rovarok
A rovarok
http://mek.niif.hu/02100/02185/html/148.html

Az ízeltlábúak legjelentősebb osztálya mind fajszám, mind változatosság tekintetében kétséget kizáróan a rovarok (Insecta). A hazánkban élő, 35 000-re becsült faj 29 rendbe sorolható, melyek közül a lepkék, a bogarak, a kétszárnyúak (legyek) és a hártyásszárnyúak a legfajgazdagabbak (ezek adják a teljes fajszám több mint 98%-át). A rovarokra általánosan jellemző, hogy szelvényezett testük három tájra tagolódik: a fejre, a torra (amely a végtagokat viseli) és a potrohra. Három pár lábuk az összes többi ízeltlábútól megkülönbözteti őket. Az alábbiakban rendenként mindössze néhány jellegzetes képviselőjüket mutatjuk be.

mek.niif.hu
A rovásírás eredete
A rovásírás eredete
http://www.nlcafe.hu/ezoteria/20050916/a_rovasiras_eredete/

A magyar rovásírást – az elnevezésével és a közhiedelemmel ellentétben - nemcsak rótták, vagyis fába vagy csontba vésték, hanem templomi freskóra és kazettás mennyezetre festették, továbbá ötvösmunkákra és kódexbe is írtak velük. A "rovás"-írás kifejezés csak a jelhagyás módját jelöli, nem árulkodik többről, mint például a "táblakrétaírás", vagy a "lúdtollírás.

www.nlcafe.hu
A rovásírás rejtélyeiről
A rovásírás rejtélyeiről
http://www.nyest.hu/hirek/a-magyar-rovasiras-egy-megoldott-rejtelye

Érdekes tanulmány a magyar rovásírás rejtélyes betűiről.

www.nyest.hu
A Sümegi Vár
A Sümegi Vár
http://www.sumegvar.hu/a-sumegi-var

A szabálytalan sokszög alaprajzú, észak-déli irányban hosszan elnyúló belsőtornyos vár tekintélyes maradványai a város felett emelkedő, körös-körül egyformán meredek lejtésű, de nem magas Várhegy tetején látható. A hegyoldalon szerpentinút vezet a vár nyugati oldalán álló külső kaputoronyhoz, amely a XV. században épülhetett.

www.sumegvar.hu
A szaloncukor
A szaloncukor
http://www.lelegzet.hu/archivum/1997/12/0973.hpp

A régi időkben a bolti szaloncukorhoz csak a jómódú polgárság jutott hozzá, de ükmamáink, nagymamáink nagyon ügyesen maguk is el tudták készíteni a szaloncukrot. Ezt a hagyományt mi is feleleveníthetjük, így nem csupán olcsó és adalékanyag-mentes édességhez jutunk, hanem a család is jól szórakozik közben, különösen ahol gyerekek vannak.

www.lelegzet.hu
A Székely-Magyar Rovásírás
A Székely-Magyar Rovásírás
http://www.atti.info/rovas.htm

A Székely-Magyar Rovásírás eredetéről és régi magyar nyelvről.

www.atti.info
A Szent István-Bazilika - Építészet, város, történelem
A Szent István-Bazilika - Építészet, város, történelem
http://konyv-konyvek.hu/a_szent_istvanbazilika_epiteszet_varos_tortenelem

A köznyelvben Bazilikának nevezett Szent István plébániatemplom építésének gondolata még a 18. század végén vetődött fel. Az építkezés előkészítése közel fél évszázadig tartott, s ugyanennyi időt vett igénybe maga az építkezés. Ezt az időszakot dolgozta fel a szerző sok eredeti dokumentummal és fotóval illusztrált tanulmányában.

konyv-konyvek.hu
A szláv államok és Magyarország
A szláv államok és Magyarország
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/tortenel/europa/marcali/html/05/05r ...

Mint Nyugot-Európában a IX. század, úgy Kelet-Európában a X. század az államalapítások kora. Míg azonban nyugaton az egykori Karoling birodalom már keresztyén és a míveltség magasabb fokán álló népei szervezkedtek különleges helyi és törzsi viszonyai szerint, addig keleten vallási és politikai tekintetben még fegyelmezetlen népek alakítottak a keresztyén vallás alapján a keresztyén egyház vezetése alatt új államokat.

www.mek.iif.hu
A tatai Kálvária-domb
A tatai Kálvária-domb
http://www.bebte.hu/geologiai_turak/tatai_kalvaria_domb.htm

A Gerecse egyik legérdekesebb természeti értéke, a tatai Kálvária-domb, ahol védett szabadtéri geológiai múzeumot rendeztek be. Itt a földtörténeti középkorban, a mezozoikumban a felső triásztól a felső krétáig (kb. 200 – 67 millió év közötti időszak) terjedő csaknem teljes tengeri üledékes kőzetréteg-sort tártak fel a bányászat, majd később a szabadtéri geológiai parkká alakítás közben. Az itt talált vörös jura mészköveket csiszolva díszítőkőként alkalmazták régebben, főként ajtó és ablakkeretek, lábazatok, valamint belső burkolatok díszítésére. Innen ered a hegy korábbi elnevezése; Márvány-hegy.

www.bebte.hu
A Tokaji Aszú
A Tokaji Aszú
http://www.tokaj.hu/magyar/atokaji/az-aszu/index.php

A különleges minőségű borok közül mindig is kimagaslott a Tokaji Aszú. Hírével, minőségével és azzal az ígérettel, amit puszta léte jelent. Nem csupán hazánkban kíséri rendkívüli tisztelet: a leghíresebb magyar termék, melynek neve azonnal érthető és sokat mondó akárhol hangzik is el. A név, melyet történelme szentesít és az a hagyomány, amely nem enged, engedhet meg más filozófiát a termelők részéről, minthogy a minőség mindenek felett.

www.tokaj.hu
A török hódoltságról
A török hódoltságról
http://www.mult-kor.hu/20010915_a_masfel_evszazadnyi_torok_uralom_merlege

Magyarországot másfél évszázadon keresztül a törökök tartották megszállva.

www.mult-kor.hu
A Velencei-tó
A Velencei-tó
http://velenceito.info

Ha Valamit keresel a Velencei-tóval, programokkal azt itt biztosan megtalálod, legyen szó szállásról, kirándulásról, strandolásról, bulizásról, programokról. Minden rendezvényt, bulit, fesztivált megtalálsz! A legjobb szállást, hotelt, apartmant, kempinget, Éttermet válaszd ki nálunk! Oldalunk a Velencei-tó összes településével foglalkozik: Agárd, Gárdony, Velence, Kápolnásnyék, Pázmánd, Nadap, Vereb, Sukoró, Pákozd, Dinnyés, Zichyújfalu. Szolgáltatók ötletek az autószerelőtől a masszázson keresztül a zárszerelésig mindent!

velenceito.info
A világháború magyar szemmel
A világháború magyar szemmel
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/tortenel/mo_1867/julier/html/index.html

Általános katonapolitikai helyzet 1914 nyarán. Erõviszonyok.

www.mek.iif.hu
A vízözön mondája
A vízözön mondája
http://xoomer.alice.it/terembura/vegyes/monda/monda/02mitos.html

Régen volt, nagyon régen. Akkor még a madár is aranyból volt, a fű gyémántból, az erdőkben aranyfákon, ezüstvenyigéken termett a csengő barack, mosolygó alma és a szóló szőlő.

xoomer.alice.it
Abony
Abony
http://www.abony.hu/news.php

Abony Pest megye Dél-keleti sarkában Cegléd és Szolnok között fekszik, Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megye mezsgyéjén, Budapesttől 85 km távolságra. Területe 22.204 kat.hold, azaz csaknem 13 ezer hektár, mely az Alföld közepére jellemző nyugodt térszín, zömében a Tisza árterülete.

www.abony.hu
Oldal leírása
magyarorszag.wyw.hu: Magyarország katalógus. Magyar városok, látnivalók, falvak, települések, néprajz, népszokások, térkép, időjárás. Magyar nyelv, Magyarország megyéi, hegységek, megyeszékhelyek, közlekedés, Budapest.
Gyűjteményünkben 654 válogatott Magyarország témakörhöz kapcsolódó link közül válszthatsz!
Szponzorált linkek
Közösség
Megosztás a Facebook-on Add a Twitter-hez Google+

Csevegő
Aktív linkek: 654 | Várakozó linkek: 0 | Ajánlott linkek: 0 | Linkre kattintás összesen: 14798